Website Banner
 
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 
(Fax) 
02-3701466 
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th
                                                
 
บันไดไฟเบอร์กลาส smiling monkey
Fiber Ladder
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง เอ ขึ้นลงสองด้าน smiling monkey
 
บันไดไฟเบอร์กลาส เหมาะสำหรับการใช้งานซ้อมแซมไฟฟ้า
บันไดไฟเบอร์กลาส ทนต่อกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 25,000 โวลท์/ตารางนิ้ว
บันไดไฟเบอร์กลาส ขั้นบันไดหุ้มด้วยอลูมิเนียมหล่อ
บันไดไฟเบอร์กลาส เสริมยางกันลื่นด้านล่าง
บันไดไฟเบอร์กลาส หมุดย้ำขนาดใหญ่ ด้านละ 2 จุด
บันไดไฟเบอร์กลาส มีตัวค้ำบันไดทุกขั้น 
บันไดไฟเบอร์กลาส ขึ้นลงได้สองทาง
บันไดไฟเบอร์กลาส มีขาบันไดรุ่นใหม่ มั่นคงขึ้น
บันไดไฟเบอร์กลาส สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม
 


 
บันไดไฟเบอร์กลาส
ขาบันไดรุ่นใหม่
มั่นคงและแข็งแรง


 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ  รุ่น A-6
  
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-6
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   6 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      12  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น A-7

 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-7
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   7 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      14.3  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  

 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น A-8
 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-8
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   8 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      18.7  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น A-10
 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-10
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   10 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      20.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  

 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น A-12
 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-12
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   12 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      24.5  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  
   
  
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น A-14
 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-14
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   14 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      34.6  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  
   
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น A-16  
 
 
 
   
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-16
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   16 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      38.2  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  
   
 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรง A
ridgid
บันไดพาดตอนเดียว
smiling monkey
บันไดพาดสไลด์สองตอน
smiling monkey
 
 
 
  
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 089-1468234
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687588
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687677
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 
085-1143953 
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687680
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 082-9662214
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th
 
Current Pageid = 57