Website Banner
 
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 089-1468234
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687588
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687677
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 
085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687680
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 082-9662214
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน
smiling monkey

  
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว เหมาะสำหรับการใช้งานซ้อมแซมไฟฟ้า
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว ทนต่อกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 25,000 โวลท์/ตารางนิ้ว
บันไดไฟเบอร์กลาส พาดตอนเดียว ขั้นบันไดหุ้มด้วยอลูมิเนียมหล่อ
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว เสริมยางกันลื่นด้านล่าง
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว หมุดย้ำขนาดใหญ่ ด้านละ 2 จุด
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว มีตัวค้ำบันไดทุกขั้น 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว ขึ้นลงได้สองทาง
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว มีขาบันไดรุ่นใหม่ มั่นคงขึ้น
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม
 
 
 
  
 
                     
   
ขั้นบันไดไฟเบอร์กลาสแข็งแรง 
บันไดไฟเบอร์กลาสไม่เป็นสนิม 
    ขาตั้งของไฟเบอร์กลาสสามารถปรับเปลี่ยนมุมองศาได้ตามสักษณะพื้นผิว     บันไดไฟเบอร์กลาส พื้นสามารถยึดเกาะได้แม้ไม่ใช่พื้นเรียบ    
 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน รุ่น S-8
   
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์สองตอน รุ่น

 s-8
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน ความสูง  
   8 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน เมื่อสไลด์สูงสุด
    13 ฟุต 
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอนน้ำหนัก      16.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน สูง   
         
   266 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน กว้าง   
 
   

  47 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน หนา
 
   

                                                            
  16.5 ซม.

 
                                                                        
                                      
  

บันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน รุ่น S-10
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์สองตอน รุ่น

 s-10
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน ความสูง  
   10 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน เมื่อสไลด์สูงสุด
    17 ฟุต 
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอนน้ำหนัก      19.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน สูง    
         
   327 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน กว้าง    
 
    

  47 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน หนา
 
    

                                                            
  16.5 ซม.

 
                                                                        
                                      
  

 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน รุ่น S-12
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์สองตอน รุ่น

 s-12
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน ความสูง  
   12 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน เมื่อสไลด์สูงสุด
    21 ฟุต 
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอนน้ำหนัก      22.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน สูง    
         
   387 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน กว้าง    
 
    

  47 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน หนา
 
    

                                                            
  16.5 ซม.

 
                                                                        
                                      
  

บันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน รุ่น S-14
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์สองตอน รุ่น

 s-14
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน ความสูง  
   14 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน เมื่อสไลด์สูงสุด
    25 ฟุต 
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอนน้ำหนัก      25.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน สูง    
         
   447ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน กว้าง    
 
    

  47 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน หนา
 
    

                                                            
  16.5 ซม.

 
                                                                        
                                      
  

 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน รุ่น S-16
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์สองตอน รุ่น

 s-16
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน ความสูง  
  16 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน เมื่อสไลด์สูงสุด
    29 ฟุต 
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอนน้ำหนัก      28.6  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน สูง    
         
  507 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน กว้าง    
 
    

  47 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน หนา
 
    

                                                            
  16.5 ซม.

 
                                                                        
                                      
  

   
 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรง A
smiling monkey
บันไดไฟเบอร์กลาสทรง A
ridgid
 
 
 
  
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 089-1468234
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687588
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687677
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 
085-1143953 
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687680
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 082-9662214
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th
Current Pageid = 60